Kominy

Kominy to nasza specjalność

  • Masz problem z kominem?
  • Potrzebujesz nowego komina?
  • Modernizujesz stary?

Zadzwoń 501 868 728
Przyjedziemy i przedstawimy korzystne rozwiązanie

Kominy to specjalność firmy Ekokomin

 

Kominy – kilka słów charakterystyki dla niewtajemniczonych
Kominem nazywa się potocznie pionową konstrukcję budowlaną, służącą do odprowadzania spalin lub zużytego powietrza. W pierwszym przypadku mowa jest o kominie spalinowym lub zamiennie dymowym, a w drugim wentylacyjnym. Bardzo często obie te funkcje spełniane są przez konstrukcje zbiorcze, gdzie funkcjonuje jeden lub kilka przewodów dymowych i wentylacyjnych, w zależności od potrzeb określonego budynku. Wszystko uwarunkowane jest ilością palenisk i wentylowanych pomieszczeń. Dla każdego paleniska musi istnieć oddzielny przewód kominowy, tak dobrany pod względem przekroju i minimalnej wysokości, żeby odprowadzone zostały wszystkie wytworzone spaliny, a w przypadku palenisk o ciągu naturalnym, aby doprowadzona została właściwa ilość powietrza. Jeśli komin jest dobrze zaprojektowany to uzyskany ciąg kominowy, powstały wskutek różnicy w gęstości zimnego powietrza na zewnątrz i gorących spalin wewnątrz szybu kominowego wytworzy odpowiednie podciśnienie, zapewniające dopływ do paleniska ilości powietrza, niezbędnej do prawidłowego przebiegu procesu spalania.

Przepisy budowlane nie określają ilości przewodów wentylacyjnych w budynku, ponieważ zależy ona od tego ile jest w nim pomieszczeń, z których należy usuwać zużyte powietrze. W przypadku domów, w których funkcjonuje wentylacja grawitacyjna, zwana też naturalną, kanały wentylacyjne powinny znaleźć się w łazienkach, toaletach, kuchniach, pomieszczeniach, w których brak okien oraz takich, które zostały oddzielone więcej niż dwojgiem drzwi od najbliższego szybu wentylacyjnego. W przypadku mieszkań dwupoziomowych zaleca się doprowadzanie kanałów wentylacyjnych do górnej kondygnacji. Istnieją metody obliczania odpowiedniego przekroju kanału wentylacyjnego, ale praktycznie przyjęło się stosować standardowo dwa rozmiary 14x14cm lub 14x21cm. Sprawia to, że zimą w naszych warunkach klimatycznych, ze względu na dużą różnicę temperatur pomiędzy wnętrzem budynków i zewnętrzem wydajność kanałów jest dużo większa niż latem. Najważniejszą zasadą przy budowie kanałów wywiewnych, poza ich przekrojem, jest to, aby biegły pionowo, a ich odchylenie nie przekraczało 30 stopni i aby powierzchnie wewnętrzne nie powodowały oporów powietrza a więc były bardzo gładkie.

Z uwagi na niezwykle ważną funkcję, jaką spełniają kominy dla wydajnego funkcjonowania systemu grzewczego, zdrowia mieszkańców, mikroklimatu budynku i bezpieczeństwa pożarowego ich prawidłowe funkcjonowanie musi trwać nieprzerwanie i nie może być niczym zakłócone.

Sprawdź ciekawostkę dla właścicieli domów w USA – http://www.ncsg.org/Homeowners