Regulatory ciągu kominowego

Ekokomin poleca regulatory ciągu kominowego.
Nasze regulatory w wielu przypadkach są doskonałym rozwiązaniem na:

 • okresowy brak ciągu kominowego
 • nadmierne zużycie opału

Masz problem z kominem? Zamów bezpłatną ekspertyzę
Zadzwoń 501 868 728

 

 

Regulatory ciągu kominowego RC-14
Regulatory ciagu kominowego TR14 z oferty Ekokomin

Materiał – stal kwasoodporna i nierdzewna najwyższej jakości
Zastosowanie – przewody kominowe i
wentylacyjne o przekroju prostokątnym
Rozmiar – stopa regulowana w
zakresie od 140mm x 140mm do 250mm x 250mm

Regulatory ciągu kominowego RC-14-0
Ekomkomin poleca regulatory ciagu kominowego TR-14-0

Materiał – najwyższej jakości stal kwasoodporna i nierdzewna
Zastosowanie – przewody
kominowe i wentylacyjne o przekroju okrągłym
Rozmiar – pozwalający na zastosowanie w rurach o średnicach: 100,
110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240,
250mm

Regulatory ciągu kominowego RC-14-M, RC-25, RC-30 (wykonywany na zamówienie)
Wykonujemy na zamówienie regulatory ciągu kominowego TR-14-C

Materiał –nierdzewna i kwasoodporna stal najwyższej jakości
Zastosowanie – w przewodach
kominowych i wentylacyjnych o przekroju okrągłym
Rozmiar – pozwalający na zastosowanie w rurach o średnicach od 250 do 800mm

Regulatory ciągu kominowego to oszczędność i bezpieczeństwo

Jesteśmy dystrybutorem firmy Polmar

OGRZEWANIE – kotły grzewcze

Ważną cechą regulatora ciągu jest jego uniwersalność, ponieważ doskonale nadaje się zarówno do instalacji grzewczych na paliwa stałe (węgiel, koks, drewno, trociny, słoma) jak i na gaz i olej. Regulator bardzo dobrze sprawdza się również w przypadku starych (np. piece kaflowe) i najnowocześniejszych instalacji grzewczych (kotły najnowszej generacji). Wynika to z tego, że każdy piec ma zapotrzebowanie na ściśle określoną ilość powietrza, które bierze udział w procesie spalania, aby efektywni pracować, a zmieniające się często warunki atmosferyczne to uniemożliwiają.

Optymalny ciąg powinien wynosić:
-od 1 do 15 Pa dla kotłów gazowych i olejowych
-do 40 Pa dla urządzeń grzewczych na paliwa stałe
Uwaga: w przypadku kotłów kondensacyjnych spaliny mają temperaturę za niską, by powstawał odpowiedni dla optymalnej pracy ciąg kominowy.
Montaż regulatora pozwala dopasowywać parametry ciągu kominowego do potrzeb pieca. Dzięki odpowiedniej, aerodynamicznej budowie wykorzystującej zasady termodynamiki regulator ograniczy ciąg przy zbyt dużym wietrze, a przy zbyt małym wspomoże, co uczyni ciąg odpowiednio silnym i stabilnym.

OGRZEWANIE – kominki

Właściwy ciąg kominowy to kluczowa kwestia dla zapewnienia odpowiednio szybkiego, pełnego i bezpiecznego spalania drewna w kominku. Zbyt silny ciąg spowoduje zbyt szybsze spalanie się drewna i przez to nieefektywne zużycie paliwa, a czasem gwałtowne i niekontrolowane nagrzewanie się wkładu kominkowego. Brak ciągu kominowego może spowodować cofanie się dymu z przewodu do pomieszczenia (podczas wystąpienia zjawiska, zwanego ciągiem wstecznym), o ile zaistnieje w ogóle możliwość rozpalenia ognia w kominku przy braku wystarczającego ciągu. Zastosowanie regulatora sprawi, że ta sama ilość drewna spalać się będzie w dłuższym czasie, przez co wytworzy się z niej więcej ciepła, a spaliny wydostawać się będą przez komin bez zakłóceń, niezależnie od warunków pogodowych, czyli temperatury, siły i kierunku wiatru. Zaleca się regulator ciągu kominowego jako standardowe wyposażenie każdej instalacji kominkowej.

Najczęściej występujące problemy:

odbieranie zbyt dużej ilości ciepła przez komin. Zbyt silny ciąg w kominie, wywołany zbyt wysoką temperaturą w komorze spalania, powoduje wchłanianie dużej ilości ciepła do komina. Ten problem wyeliminować można przy pomocy szybra.

 • zbyt krótki czas spalania drewna.
  Powody:
  – nieodpowiednie drewno. Właściwe drewno powinno być twarde, pocięte połupane i przechowywane w suchym miejscu około 1,5 roku.
  – za silny ciąg w kominie. W zależności od przyczyny pomoże zredukowanie dopływu powietrza zamknięciem szybra lub instalacja regulatora na kominie, jeśli problem utrzymuje się pomimo regulacji szybrem.
  – błędna eksploatacja. Dopływ powietrza powinien podlegać regulacji. Po rozpaleniu należy go zredukować.
 • utrudnienia w rozpalaniu.
  Powody:
  – zbyt mała ilość powietrza dopływająca do komory spalania. Pomaga otwarcie dopływu powietrza, czasem nawet dodatkowo przez uchylenie drzwi na około 1 cm. Szyber powinien być otwarty
  – używanie niewłaściwej podpałki. Najlepsze są małe, suche szczapy drewna i zgnieciona gazeta.
  -słaby ciąg zimnego komina. Można zniwelować problem poprzez sporządzenie “pochodni” z gazety i polana drewna, a następnie ogrzewanie górnej części komory spalania, aż do pojawienia się ciągu w kominie.
 • wystąpienie podmuchu zwrotnego (niekontrolowanego zapłonu gazów).
  Powody:
  -zbyt szybkie zredukowanie dopływu powietrza po dołożeniu drewna do komory spalania.
  -sadza i smoła powstała przy spalaniu zbyt mokrego drewna spowodowała zablokowanie regulatora dopływu powietrza. Należy oczyścić regulator.
  -palenie zbyt mokrym drewnem emitującym dużą ilość gazów w czasie suszenia w komorze spalania. Powinno się używać do palenia drewna przesuszonego.
  -zbyt mały ciąg w kominie, spowodowany podciśnieniem w pomieszczeniu, wywołanym brakiem dopływu powietrza niezbędnego do spalania. Należy spowodować swobodny dopływ powietrza do pomieszczenia.
 • za mało ciepła.
  Powody:
  – niewłaściwa jakość drewna
  -zbyt duży lub zbyt mały ciąg w kominie-błędy w eksploatacji, głównie w regulacji dopływu powietrza do komory spalania
  -zamknięcie dopływu powietrza
  -niewłaściwie dobrany piec
  -wady konstrukcyjne budynku (niewłaściwa izolacja, zbyt wysokie pomieszczenia)
 • powstawanie w kominie osadu z kreozytu.
  Powody:
  -zła jakość drewna
  -używanie do palenia zbyt dużych polan
  -zakłócenia ciągu kominowego
  -za mało powietrza do spalania
  -za duży piec

Wolne spalanie drewna w niskiej temperaturze powoduje wytwarzanie się dużych ilości sadzy i gazów organicznych, które łącząc się z parą wodną powodują wytwarzanie się kreozytu, osadzającego się na ścianach komina. Jego osady są główną przyczyną powstawania pożarów w kominie.

WENTYLACJA

Prawidłowo działająca wentylacja spełnia zasadniczą rolę w utrzymaniu optymalnego mikroklimatu pomieszczeń. Skutki jej nieprawidłowego działania odczuwa się najczęściej podczas intensywnych upałów oraz w czasie sezonu grzewczego. Chodzi tutaj o wygodę i komfort przebywania w pomieszczeniach oraz, co niezwykle istotne – bezpieczeństwo mieszkańców. Regulator ciągu dzięki swojej aerodynamicznej budowie znajduje doskonale swoje zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest prawidłowo działająca wentylacja. Sprawdzi się zarówno na pojedynczych kanałach wentylacyjnych domów jednorodzinnych, jak i na budynkach wielorodzinnych.

Korzyści zastosowania regulatora ciągu na kanale wentylacyjnym:

 • stabilizacja i poprawa wymiany powietrza w pomieszczeniach
 • eliminacja zjawiska zawiewania powietrza do wewnątrz
 • zabezpieczenie przed przedostawaniem się zapachów (w budynkach o wielu kondygnacjach)
 • utrudniony rozwój pleśni oraz grzybów
 • zapobieganie nadmiernemu ciągowi i wychładzaniu pomieszczeń przy nasilonym wietrze

Obliczono, że w przeciętnym gospodarstwie domowym wydatek na zamontowanie regulatora ciągu zwraca się przynajmniej raz już w pierwszym roku eksploatacji, ponieważ pozwala na oszczędniejsze zużycie paliw:
– gazu lub oleju opałowego do 20%
– węgla do 40%
– drewna do 70%
Obserwację i ocenę każdego systemu przetwarzającego paliwo na energię cieplną wraz z przewodem kominowym trzeba traktować indywidualnie i jako osobną całość. Zdarza się bowiem, że nawet blisko sąsiadujące ze sobą, podobne budynki bywają pod działaniem bardzo różnych warunków wiatrowych. Instalacja regulatora ciągu kominowego jest bardzo rozsądnym sposobem na pokonanie trudności związanych z niestabilnymi warunkami pogodowymi. Jest on bowiem w stanie zoptymalizować i ustabilizować odpowiednio ciąg kominowy. Przy bardzo wietrznej pogodzie ograniczyć może siłę wiatru, a gdy naturalna siła będzie niewystarczająca wygenerować odpowiedni ciąg kominowy, wytwarzając potrzebne w tym czasie podciśnienie.

Poniżej zamieszczamy schemat oszczędności przeciętnego gospodarstwa domowego dla ogrzewania domu (CO) i ciepłej wody użytkowej (CWU):

Odpowiedni rodzaj i jakość paliwa oraz wysoka sprawność zastosowanego w systemie urządzenia grzewczego to główne czynniki wpływające na optymalne wykorzystanie możliwości systemu grzewczego oraz niską emisję zanieczyszczeń do środowiska. Bardzo ważny, bezpośredni wpływ ma tu również ilość powietrza biorąca udział w procesie spalania. To z kolei oznacza, że siła ciągu kominowego powinna być ściśle dopasowana do wymogów zawartych w dokumentacji zainstalowanego urządzenia grzewczego.
Do niedawna mieliśmy duży wpływ tylko na wybór dwóch pierwszych czynników, czyli na wybór paliwa oraz pieca. Nie byliśmy jednak w stanie oddziaływać na ilość powietrza biorącego udział w procesie spalania. Pozostawiało to faktyczną sprawność pieca, ilość zużywanego paliwa i wielkość emisji zanieczyszczeń pod kontrolą niezależnych od nas warunków atmosferycznych. Ten stan zmienia się zasadniczo po zamontowaniu regulatora ciągu kominowego, a korzyści z tego płynące ujęliśmy w schemat zamieszczony poniżej.

Właściwa ilość powietrza potrzebnego do optymalnego przebiegu procesu spalania jest różna dla poszczególnych urządzeń, jednak pozostaje ściśle określona. Oznacza to, że odstępstwa od tej ściśle ustalonej wartości spowodują nieekonomiczną pracę systemu, a użytkownik nie będzie w stanie osiągnąć sprawności określonej przez producenta urządzenia grzewczego, ponieważ naturalny, możliwy do uzyskania ciąg kominowy nie będzie odpowiadał warunkom laboratoryjnym, w których zastosowano uzyskany na potrzeby testów ciąg optymalny.
Zastosowanie regulatora ciągu kominowego pozwala właśnie na maksymalne zbliżenie warunków w kominie do warunków optymalnych, uzyskiwanych w warunkach laboratoryjnych.
Poniżej zamieściliśmy tabelę obrazującą ilość opału, jaką może zaoszczędzić przeciętny właściciel domku jednorodzinnego dzięki zastosowaniu regulatora ciągu kominowego.

Uwaga: wartości przedstawione w tabeli zaczerpnięto z obserwacji poczynionych przez PPHU Polmar oraz z ogólnie dostępnych źródeł. Wykazane efekty są wynikiem obliczeń przy założeniu, że zastosowanie regulatora pozwoli zaoszczędzić około 40% węgla oraz około 20% gazu lub oleju opałowego.

SYSTEMY GRZEWCZE
BEZ REGULATORA

SYSTEMY GRZEWCZE
Z REGULATOREM

Wady działania systemu grzewczego bez zastosowania regulatora:
1. nieekonomiczna praca urządzenia grzewczego i duże zużycie paliwa

2. wysoki poziom emisji zanieczyszczeń do środowiska

3. zawiewanie (pojawianie się ciągu zwrotnego w kominie i cofanie się spalin)
4. zależność pracy systemu grzewczego od warunków środowiskowych
5. zimny komin
– występowanie zjawiska uniemożliwiającego prawidłową pracę systemu
6. znaczne ilości kondensatu
– w przypadku instalacji opalanych gazem lub olejem opałowym
7. zawilgocenia komina – przyczyna erozji

Korzyści
z zainstalowania regulatora:

1. bardzo szybki zwrot wydatku, to znaczy, że zwraca się co najmniej raz już w pierwszym roku użytkowania poprzez możliowość zaoszczędzenia gazu lub oleju do 20%, węgla do 40% i drewna aż do 70%!*

2. zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery aż do 70%!*

3. 100% wyeliminowanie zjawiska zawiewania oraz uniezależnienie się systemu grzewczego od warunków atmosferycznych

4. wzrost temperatury komina na całej wysokości podtrzymujący stabilny, optymalny ciąg

5. zmniejszenie o 80%
lub więcej występowania kondensatu w instalacjach opalanych gazem lub olejem opałowym

6. likwidacja zawilgocenia przyczyniającego się do erozji komina

*dane oparto na badaniach Katedry Ciepłownictwa Politechniki w Białymstoku oraz na opiniach i relacjach zdobytych od klientów (oba źródła na życzenie do wglądu osób zainteresowanych).